แก้ไขปัญหา : ทำไมกล้อง Paper Shoot ใช้งานไม่ได้?


ปัญหาหลักที่ส่งผลให้เกิดปัญหานี้มี 2 ประเด็น :

1) เมมการ์ด
2) ถ่าน

คุณจะสังเกตปัญหาได้ ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงผิดปกติ และเห็นไฟกระพริบด้านหลังกล้องดังนี้ :

[ปัญหาเมมการ์ด]
ไฟ LED กระพริบ ด้านซ้าย 
หมายถึงว่า เมมการ์ดมีปัญหา โปรดฟอร์แมตเมมการ์ด ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ควรใช้เมมการ์ดเกินความจุ 64GB

[ปัญหาถ่าน]
ไฟ LED กระพริบ ด้านขวา หรือ ทั้งสองดวง
หมายถึงว่า แบตหมด โปรดชาร์จถ่านอย่างน้อย 30 นาทีก่อนใช้งาน