นโยบายการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Paper Shoot จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกันหก (6) เดือนหลังจากการซื้อ

  • การรับประกันนี้จำกัดอยู่ที่การซ่อมฟรี หรือการเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องในระหว่างระยะเวลารับประกัน
  • ลูกค้าต้องส่งคำขอมาที่ hello@papershootcamerath.com หรือติดต่อ Paper Shoot HQ ที่ service@papershoot.com สำหรับขั้นตอนการรับประกัน

การรับประกันใช้ไม่ได้เมื่อ:

  • ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุ
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดย Paper Shoot
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วยวิธีใดๆ โดยศูนย์บริการหรือบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อบกพร่องอาจถูกละเมิด การใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์
  • ข้อบกพร่องนั้นขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัย


สำหรับบริการซ่อม หรือแลกเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปที่ Paper Shoot เอง ทางเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้ลูกค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Paper Shoot ที่ service@papershoot.com สำหรับกระบวนการซ่อมแซม