นโยบายการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Paper Shoot จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกันหก (6) เดือนหลังจากการซื้อ

  • การรับประกันนี้จำกัดอยู่ที่การซ่อมฟรี หรือการเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องในระหว่างระยะเวลารับประกัน
  • ลูกค้าต้องส่งคำขอมาที่ papershootcamera.th@gmail.com หรือติดต่อ Paper Shoot Official ที่ service@papershoot.com สำหรับขั้นตอนการรับประกัน

การรับประกันใช้ไม่ได้เมื่อ:

  • ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุ
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดย Paper Shoot
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วยวิธีใดๆ โดยศูนย์บริการหรือบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อบกพร่องอาจถูกละเมิด การใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์
  • ข้อบกพร่องนั้นขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัย


สำหรับใดๆ หมดประกัน (หกเดือนหลังจากได้รับ / ได้รับสินค้าของคุณ) บริการซ่อม ผู้ซื้อต้องส่งสินค้าที่ชำรุดมาที่ Paper Shoot Taiwan โดยออกค่าใช้จ่ายเอง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Paper Shoot ที่ service@papershoot.com สำหรับกระบวนการซ่อมแซม