แก้ไขปัญหา : เปิดกล้อง Paper Shoot ได้อย่างไร?


คุณไม่จำเป็นต้องเปิด/ปิดกล้อง Paper Shoot เพราะว่ากล้องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายอยู่ตลอด เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์ก็จะเริ่มถ่ายรูปได้ทันที