หมายเหตุ : เคสกล้อง


เคสนี้ไม่มีเกลียวที่แหวนเลนส์ คุณไม่สามารถใช้เลนส์เสริม และ Ring Light กับเคสนี้ได้