FAQ : ทำไมไม่ใช้มือถือถ่ายรูป?


การใช้มือถือถ่ายรูปเป็นทางเลือกที่สะดวกมากสำหรับทุกคน แต่มีเพื่อนๆหลายๆคนชอบใช้กล้อง Paper Shoot เพราะว่าพวกเขาไม่อยากเล่นมือถือมากนานเกินไป

ซึ่งช่วยให้เราสามารถหยุดพักจากหน้าจอ ในขณะที่ยังส่งเสริมให้ทุกคนถ่ายรูปเป็นความทรงจำ และใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้น