อุปกรณ์เสริม (ชุดเริ่มต้น)

• บอร์ดกล้อง x 1
• เคสกล้อง x 1
• สายคล้องคอกระดาษ x 1
• สาย USB Type-C x 1
• น็อตยึดกล้อง (พลาสติก) x 2
• น็อตยึดกล้อง (ทองเหลือง) x 2
ไม่ รวมแบตเตอรี่